งานกาชาด ประจำปี 2531

Item set

Title

งานกาชาด ประจำปี 2531

Subject

งานกาชาด

Description

งานกาชาด ประจำปี 2531 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2531 ณ สวนอัมพร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยการออกร้านกาชาด เพื่อหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย

3 เมษายน 2531
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ สวนอัมพร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวโรกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ โสภารัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้แทนมหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยและของที่ระลึก

5 เมษายน 2531
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา) เสด็จเยี่ยมร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลาประมาณ 20.45 น. ณ สวนอัมพร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายร้านกาชาดรามคำแหง ได้ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก และทูลเชิญเสด็จสอยกัลปพฤกษ์ในร้านกาชาดรามคำแหง ปรากฏว่าทรงเอื้อมพระหัตถ์ไม่ถึง คุณพยาบาลต้องอุ้มพระองค์ขึ้นมาบนแป้นกัลปพฤกษ์ ทรงใช้เวลาเลือกอยู่ 2-3 นาที ทรงหยิบได้ หมวก แก้ว และของเล่นต่างๆ

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสลากกาชาดของมหาวิทยาลัย ได้รับสั่งถามว่าจะตรวจรางวัลได้อย่างไร คณะกรรมการฯ กราบทูลว่า จะส่งใบตรวจรางวัลเข้าไปถวายที่ในวังและทูลเชิญประทับทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของวงดนตรี R.U. Band และรีวิวประกอบเพลง

ระหว่างทอดพระเนตรการแสดงอยู่นั้น คณะกรรมการฯ ได้ทราบทูลว่า ทรงสนพระทัยจะร้องเพลงประทานบ้างหรือไม่ได้รับสั่งว่าขอประชุมลับกับพระสหายที่ตามเสด็จก่อนและทรงตอบตกลง โดยทรงเลือกร้องเพลง “สาวรำวง” เพราะจะได้มีหางเครื่องเต้นประกอบ

คณะกรรมการฯ จึงทูลเชิญเสด็จขึ้นเวทีและทรงร้องเพลง “สาวรำวง” ร่วมกับพระสหายและทรงเต้นประกอบเพลงพร้อมๆ กับหางเครื่องของวงดนตรีลูกทุ่งสุโขทัย ยังความสนุกสนานแก่ผู้ที่เฝ้าชมพระบารมี ในงานกาชาดเป็นอย่างยิ่ง และปรบมือถวายอย่างยาวนาน แล้วจึงเสด็จกลับ

รหัสเอกสาร

P0601.2531.007

Place

สวนอัมพร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Items

Advanced search