งานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beire) กงศุลไทยประจำแคนาดา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัทชาบาก้า

Item set

Title

งานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beire) กงศุลไทยประจำแคนาดา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัทชาบาก้า

Description

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beire) กงศุลไทยประจำแคนาดา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัทชาบาก้า เนื่องในโอกาสที่ทางคณะฯ ได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2531 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

รหัสเอกสาร

P0601.2531.015

Items

Advanced search