กิจกรรมแซววาที หัวข้อ วิทยาศาสตร์พาชาติไทยรอด

Item set

Title

กิจกรรมแซววาที หัวข้อ วิทยาศาสตร์พาชาติไทยรอด

Description

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยกิจกรรมแซววาที ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์พาชาติไทยรอด" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2529 ณ หอประชุมใหญ่ เอ.ดี.1 ซึ่งดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ประทีป วิทินกร ผู้ร่วมแซววาทีประกอบด้วย

ทีมวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์, ดร.ประสาท สืบค้า และอาจารย์สุรางค์ วัฒนกุล

ทีมเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล, ดร.อภิชาติ สุขสัมราม และอาจารย์นันทนา นันทวโรภาส

รหัสเอกสาร

P07.2529.002

Items

Advanced search