งาน 15 ปี รามคำแหง จ.สุโขทัย

Item set

Title

งาน 15 ปี รามคำแหง จ.สุโขทัย

Description

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ใช้ลานอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่เปิดงาน 15 ปี รามคำแหง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2529

พิธีเริ่มด้วย พันตรีอรุณ สังฆสุบรรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีสงฆ์ และประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จากนั้น นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สวดสรภัญญะราชสดุดี และรองศาสตราจารย์แถลงวัตถุประสงค์การจัดงาน

ทั้งนี้ ภายในพิธีเปิดงาน 15 ปี รามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดกิจกรรม "วิ่งเทิดพระเกียรติพ่อขุน 15 ปี รามคำแหง" ขึ้นด้วย โดยเริ่มต้นวิ่ง
- เวลา 9.30 น. จากจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2529
- เวลา 16.00 น. ถึงจังหวัดพิษณุโลก
- เวลา 06.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2529 ถึงจังหวัดพิจิตร
- เวลา 07.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2529 จึงจังหวัดนครสวรรค์
- วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2529 วิ่งเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และอยุธยา
- เวลา 08.45 น. ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 วิ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัสเอกสาร

P0601.2529.006

Items

Advanced search