อาคารคณะมนุษยศาสตร์

Item

ชื่อภาพ

อาคารคณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง

อาคาร
คณะมนุษยศาสตร์

คำบรรยายภาพ

อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มีลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น
เดิมอาคารที่ทำการคณะมนุษยศาสตร์เป็นอาคารเก่าจากการแสดงสินค้านานาชาติ
แห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 ก่อนถูกแทนที่โดยอาคารที่ทำการถาวร 5 ชั้น (ไม่ปรากฎปีที่ถ่าย)

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัสภาพ

P04.0000.001.006

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
308 kB
1600 x 1265 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P04.0000.001-อาคารคณะมนุษยศาสตร์\resize

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
32 bit
300 x 300 dpi
4.4 MB
2876 x 2274 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image