นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2529 เข้าฟังปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

Item

ชื่อภาพ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2529 เข้าฟังปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

หัวเรื่อง

นักศึกษา
นักศึกษา

คำบรรยายภาพ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2529 เข้าฟังปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น คณบดีคณะมุนษยศาสตร์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2529 ณ อาคารพระบาง (PRB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

สถานที่

อาคารพระบาง (PRB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ความครอบคลุม

2529-07-10

รหัสภาพ

P04.2529.001.005

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
219 kB
1637 x 1055 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P04.2529.001-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2529\resize

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
32 bit
300 x 300 dpi
5.2 MB
1637 x 1055 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

2529-07-10

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources