วิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ

Item

ชื่อภาพ

วิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ

หัวเรื่อง

เพ็ญศรี ก๊วยสุวรรณ
สุธนา วงศ์ทองสรรค์
สุทธิดาวัลย์ วงศ์ทองสรรค์
เรวดี เรืองประพันธ์
สุขุม นวลสกุล
สัมมนา
สำนักหอสมุดกลาง

คำบรรยายภาพ

บุคคลในภาพ (เรียงจากซ้าย) 1) ดร.เพ็ญศรี ก๊วยสุวรรณ 2) คุณสุธนา (สุทธิดาวัลย์) วงศ์ทองสรรค์ 3) คุณเรวดี เรืองประพันธ์ 4) รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล เป็นวิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 2528 ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2528 ณ โรงแรมรามาริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่

โรงแรมรามาริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

ความครอบคลุม

2528-05-31 ถึง 2528-06-02

รหัสภาพ

P18.2528.002.008

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
164 kB
1434 x 1014 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\[คลังภาพ]\P18.2528.002-สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ\resize\

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
4.4 MB
1434 x 1014 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล กราบพระรัตนตรัย ในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล กล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
วิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
เพ็ญศรี ก๊วยสุวรรณ วิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
เรวดี เรืองประพันธ์ วิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image