เพ็ญศรี ก๊วยสุวรรณ วิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ

Item

ชื่อภาพ

เพ็ญศรี ก๊วยสุวรรณ วิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ

หัวเรื่อง

เพ็ญศรี ก๊วยสุวรรณ
สัมมนา
สำนักหอสมุดกลาง

คำบรรยายภาพ

ดร.เพ็ญศรี ก๊วยสุวรรณ ขณะบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 2528 ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2528 ณ โรงแรมรามาริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่

โรงแรมรามาริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

ความครอบคลุม

2528-05-31 ถึง 2528-06-02

รหัสภาพ

P18.2528.002.010

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
141 kB
1434 x 1014 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\[คลังภาพ]\P18.2528.002-สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ\resize\

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
4.4 MB
1434 x 1014 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
วิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image