นักศึกษาฟังเทปการบรรยายย้อนหลัง

Item

ชื่อภาพ

นักศึกษาฟังเทปการบรรยายย้อนหลัง

หัวเรื่อง

นักศึกษา
การบริการ
เทป

คำบรรยายภาพ

นักศึกษาขณะฟังเทปการบรรยายย้อนหลัง ซึ่งเป็นบริการของฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ไม่ปรากฎปีที่ถ่าย)

สถานที่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัสภาพ

P18.0000.006.005

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
173 kB
1622 x 1019 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\[คลังภาพ]\P18.0000.006-นักศึกษาใช้บริการฝ่ายวัสดุไม่ติพิมพ์\resize\

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
5 MB
1622 x 1019 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
นักศึกษาฟังเทปการบรรยายย้อนหลัง ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image