39 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item

Title

39 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Subject

39 ปี รามคำแหง
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง

Description

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง -- สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง -- คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- คณะผู้บริหารสาขาวิทยบริการฯ คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก -- เมื่อเริ่มมีมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- สัมภาษณ์พิเศษ “รามคำแหงสู่ทศวรรษที่สี่” -- รามฯ ปีที่ 39 การศึกษาก้าวไกล...ไร้พรมแดน -- ชาวรามคำแหงที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติและนานาชาติ ในรอบปี -- มอบโล่เกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นด้านจรรยาบรรณ -- รางวัลความสำเร็จแห่งวิชาชีพของศิษย์รามฯ ครั้งที่ 2 -- รวมพลคนเก่ง -- เล่าเรื่องของ “ราม” จากมุมมอง ลุค แคสซาดี-ดอเรียน -- รามคำแหงในรอบปี -- มหาวิทยาลัยรามคำแหงดูแลรับผิดชอบสังคม -- จากบรรณาธิการ/คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก

Coverage

2553

Identifier

มร.0601.041/2553.040

Type

Text
หนังสือครบรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Format

application/pdf
102 หน้า ; 29.7 ซม.

Source

Z:\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2567\มร.0601.041-2553.040-39 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets