เกษียณสารสายใยแห่งรักด้วยผูกพันเพชรแท้ ม.ร.

Item

Title

เกษียณสารสายใยแห่งรักด้วยผูกพันเพชรแท้ ม.ร.

Subject

เกษียณสาร

Description

เพลงหนึ่งในร้อย -- สารอธิการบดี -- กำหนดการ “สายใยแห่งรักด้วยผูกพันเพชรแท้ ม.ร.” -- บทประพันธ์ “ดอกไม้ในใจราม” โดย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง -- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี ประจำปี 2553 -- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ครบ 65 ปี ประจำปี 2553 -- รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2554 -- ประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552 -- คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2553 -- เพลงคำสัญญา

Coverage

2553-09-16

Identifier

มร.0601.102/2553.010

Type

Text
หนังสือที่ระลึก

Format

application/pdf
56 หน้า ; 21 ซม.

Source

Z:\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2567\มร.0601.102-2553.010-เกษียณสารสายใยแห่งรัก ด้วยผูกพันเพชรแท้ ม.ร

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2553.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets