เกษียณสาร "สายใยแห่งรัก น้ำเงินทอง"

Item

Title

เกษียณสาร "สายใยแห่งรัก น้ำเงินทอง"

Subject

เกษียณสาร

Description

เพลงหนึ่งในร้อย -- สารอธิการบดี -- กำหนดการ "สายใยแห่งรัก น้ำเงินทอง" วันที่ 23 กันยายน 2557 -- บทประพันธ์ “ลารามยามเย็นเกษียณ” โดย รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์ -- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี ประจำปี 2557 -- รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ครบ 65 ปี ประจำปี 2557 -- ประมวลภาพโครงการสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ “สุข...เมื่อถึงวัยเกษียณ ประจำปี 2557” -- คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2557 -- เพลงคำสัญญา

Coverage

2557-09-23

Identifier

มร.0601.102/2557.013

Type

Text
หนังสือที่ระลึก

Format

application/pdf
64 หน้า ; 21 ซม.

Source

Z:\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2567\มร.0601.102-2557.013-เกษียณสาร สายใยแห่งรัก น้ำเงินทอง

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง.คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2557.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Publisher

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets