เกษียณสาร สายใย น้ำเงินทอง 60

Item

Title

เกษียณสาร สายใย น้ำเงินทอง 60

Subject

เกษียณสาร

Description

เพลงขวัญจิตมิตรรามฯ -- กลอนเกษียณอายุราชการ -- สารอธิการบดี -- กำหนดการ “สายใย น้ำเงินทอง 60” วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 -- บทกลอน 60ปี ที่ผ่าน...พ้นพวงหนาม -- เพลง หนึ่งในร้อย -- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี ประจำปี 2560 -- รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ครบ 65 ปี ประจำปี 2560 -- โครงการสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ “ความพร้อมของผู้จะเกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2560 -- คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2560 -- เพลงลาแล้วรามฯ

Coverage

2560-09-13

Identifier

มร.0601.102/2560.017

Type

Text
หนังสือที่ระลึก

Format

application/pdf
21 หน้า ; 21 ซม.

Source

Z:\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2567\มร.0601.102-2560.017-เกษียณสาร สายใย น้ำเงินทอง 60

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง.คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2560.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets