ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 16 ปี

Item

Title

ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 16 ปี

Subject

16 ปี รามคำแหง
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง

Description

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 22 ธันวาคม 2524 -- สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- สาส์นจากประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย -- ประวัติและข้อมูลสถิติ ม.ร. -- ที่มาของชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย -- ข้อบังคับของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย -- รายชื่อคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการชมรมฯ ประจำปี 2530 -- ทำเนียบศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย -- วันรามคำแหง -- ม.ร. เมื่อแรกตั้ง: เจาะเวลาค้นหาอดีต -- ความทรงจำ -- บัณฑิต หรือ บัณฑิตย์ -- เพลง -- คุยท้ายเล่ม

Coverage

2530-11-26

Identifier

มร.0601.041/2530.042

Type

Text
หนังสือที่ระลึก

Format

application/pdf
100 หน้า ; 26.3 ซม.

Source

Z:\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2567\มร.0601.041-2530.042-ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 16 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Publisher

โรงพิมพ์มิตรสยาม

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets