ที่ระลึกวันรามคำแหง 26 พฤศจิกายน ชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี พ.ศ. 2527

Item

Title

ที่ระลึกวันรามคำแหง 26 พฤศจิกายน ชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี พ.ศ. 2527

Subject

วันรามคำแหง

Description

สำเนา พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2518 -- ความเป็นมา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- คำขวัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง -- คำแถลง ของประธานชมรมรามคำแหงอุบลราชธานีคนแรก -- คำแถลง ของประธานชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี พ.ศ. 2527 -- ข้อบังคับชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี -- คณะกรรมการชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี -- คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี -- คณะกรรมการชมรมประจำอำเภอ -- ทำเนียบศิษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง -- ภาคผนวก -- บัตรประจำตัวประชาชน -- พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 -- การทะเบียนราษฎร -- คำแนะนำประชาชนในการติดต่อราชการศาล -- พระราชบัญยัติว่าด้วยความผิดจากการใช้เช็ค

Coverage

2527

Identifier

มร.0601.041/2527.041

Type

Text
หนังสือที่ระลึก

Format

application/pdf
106 หน้า ; 25.7 ซม.

Source

Z:\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2567\มร.0601.041-2527.041-ที่ระลึกวันรามคำแหง 26 พฤศจิกายน ชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี พ.ศ. 2527

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง.ชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Publisher

กรุงสยามการพิมพ์

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์