รามคำแหง : รังสรรค์ แสงสุข

Item

Title

รามคำแหง : รังสรรค์ แสงสุข

Subject

รังสรรค์ แสงสุข

Description

คำนำ -- บทกลอน “ร้อยดวงใจ ชาวรามฯ แด่ อธิการบดี รังสรรค์ แสงสุข” โดย รองศาสตรจารย์วินิดา สุทธิสมบูรณ์ -- บทร้อยกรอง “จากใจ ชาวรามคำแหง แด่ อธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข ในวันที่ 16 มกราคม 2550” โดย รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร -- บทประพันธ์ “แด่ อธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข นักมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” โดย รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์ -- บทกลอน “ครูผู้ยิ่งใหญ่ในใจศิษย์” โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย -- คำกล่าวของ นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง – คำกล่าวอำลาของ อธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข -- พัฒนาอย่างรู้เท่า...ก้าวทัน -- เราเป็นครูคนละอย่าง -- คิดพัฒนาด้วยจิตใจที่เป็นครู -- ครู คือ ผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตา -- การบริหาร...ผสมผสานความเป็นครู -- 5 วิสัย...ที่กำหนดใช้ในการพัฒนา -- 5Fs…แนวคิดใหม่ในการบริหาร -- ทฤษฎีถ้วยกาแฟ -- ปัจจัย 4 M 2 T -- ความรู้คู่คุณธรรม...นำชีวิต -- ที่สุดในโลก...? -- นำรามฯ...สู่สากล -- สร้างหน่วยงานใหม่ -- อาณาจักรรามคำแหง...ทั่วไทย – รามฯ แผ่กว้างไกล...ไปทั่วโลก -- ชาวต่างประเทศทั่วโลก...มุ่งสู่รามฯ -- ขุมทรัพย์ทางวิชาการ -- สร้างมหาบัณฑิต...เพื่อชาติ -- ผลิตดุษฎีบัณฑิต...นักวิจัย -- หลักสูตร...แนวหน้า -- ต้นแบบ...การเรียนรู้ตลอดชีวิต -- คนรุ่นใหม่...ใฝ่เรียนรามฯ -- อธิการบดีกับการประกันคุณภาพการศึกษา -- การศึกษาไร้พรมแดน...ด้วยเทคโนโลยี -- “มหาวิทยาลัยเคลื่อนที่”...แห่งแรกของประเทศ -- ความงามของภูมิทัศน์รามฯ -- เพื่อน้องใหม่รามฯ -- การวิจัย...ก้าวหน้า -- นำพาการสร้างคน...เพื่อปวงชนช่วยกันสร้างชาติ -- มรดกอันล้ำค่าของไทย...พึงรักษาไว้ -- สอนชาวต่างชาติ...พูดไทย -- ความสนใจที่ได้รับ...จากทั่วโลก -- สานสายใย...ด้วยสื่อภาษา -- สอนครัวไทย...ไปทั่วโลก -- โขนรามคำแหง...โดดเด่นไกล -- ทัศนมาตรศาสตร์...หลักสูตรแรกของไทย -- สู้เพื่อสร้าง...วิศวกร -- กอล์ฟรามฯ...เสริมสร้างกอล์ฟไทย -- เพื่อทุกคน ทุกแห่งหน และทุกเวลา -- สะดวกสอบ...ได้ทั่วประเทศและทั่วโลก -- กีฬา กีฬา... -- โรงเรียนสาธิตในรั้วรามฯ -- พัฒนาบุคลากร...พลังขององค์กร -- จากครู...สู่ศิษย์ -- หนังสือขอบใจ...จากนักศึกษาลาว -- ประวัติ...อธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข

Coverage

2550

Identifier

มร.0601.041/2550.039

Type

Text

Format

application/pdf
220 หน้า ; 21 ซม.

Source

Z:\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2567\มร.0601.041-2550.039-รามคำแหง รังสรรค์ แสงสุข

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Publisher

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์