ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 5 วันที่ 6 มกราคม 2542

Item

Title

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 5 วันที่ 6 มกราคม 2542

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

เรื่องผลการประชุมอนุกรรมการสามัญประจำมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) ครั้งที่ 50/2541 และผลการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย (ทปม.) ครั้งที่ 50/2541 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2541

Coverage

2542

Identifier

มร.0601.033/2542.724

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
2 หน้า ; 29.7 ซม.

Source

Z:\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2567\มร.0601.033-2542.724-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5-2542

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets