ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 10 วันที่ 12 มกราคม 2542

Item

Title

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 10 วันที่ 12 มกราคม 2542

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

เรื่องขอแสดงความยินดี ต่อ ศาสตราจารย์ ดร.จุฑา เทียนไทย -- เรื่องสำนักกีฬาจัด “โยคะเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2”

Coverage

2542

Identifier

มร.0601.033/2542.729

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 29.7 ซม.

Source

Z:\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2567\มร.0601.033-2542.729-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10-2542

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets