นักศึกษาขณะใช้บริการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Item

ชื่อภาพ

นักศึกษาขณะใช้บริการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

หัวเรื่อง

บริการ
นักศึกษา

คำบรรยายภาพ

นักศึกษาขณะใช้บริการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2540 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความครอบคลุม

2540

รหัสภาพ

P18.2540.001.001

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
272 kB
1760 x 1177 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\[คลังภาพ]\P18.2540.001-บริการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ\resize\

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
32 bit
300 x 300 dpi
6.2 MB
1760 x 1177 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets