บุคลากรเข้าร่วมอบรม โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Inopac รุ่น 1

Item

ชื่อภาพ

บุคลากรเข้าร่วมอบรม โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Inopac รุ่น 1

หัวเรื่อง

การอบรม
มานพ ศรีถมยา
จักรพงศ์ ปั้นเพชร
สุรวิช ไตรยขันต์
ห้องสมุดอัตโนมัติ
Inopac

คำบรรยายภาพ

บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมอบรม โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Inopac รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 24 กันยายน 2541
บุคคลในภาพ (จากซ้าย)
1. มานพ ศรีถมยา
2. วรพงศ์ (ไม่ทราบนามสกุล)
3. จักรพงศ์ ปั้นเพชร
4. สุรวิช ไตรยขันต์

ความครอบคลุม

2541-06-29 ถึง 2541-09-24

รหัสภาพ

P18.2541.001.002

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
208 kB
1750 x 1177 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\[คลังภาพ]\P18.2541.001-อบรมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Inopac รุ่น 1\resize\

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
32 bit
300 x 300 dpi
6.2 MB
1750 x 1177 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
บุคลากรเข้าร่วมอบรม โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Inopac รุ่น 1 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
บุคลากรเข้าร่วมอบรม โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Inopac รุ่น 1 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image