เกษียณสาร "สายใยน้ำเงินทอง 62

Item

Title

เกษียณสาร "สายใยน้ำเงินทอง 62

Subject

เกษียณสาร

Description

เพลงขวัญจิตมิตรรามฯ -- สารอธิการบดี -- กำหนดการ "สายใยแห่งรัก น้ำเงินทอง 62" วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 -- บทประพันธ์ “เรา..รัก..ราม..ลา” โดย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง -- เพลงหนึ่งในร้อย -- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี ประจำปี 2562 -- รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ครบ 65 ปี ประจำปี 2562 -- ประมวลภาพโครงการสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ “ความพร้อมของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562” -- คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2562 -- เพลงลาแล้วรามฯ

Coverage

2562

Identifier

มร.0601.102/2562.014

Type

Text
หนังสือที่ระลึก

Format

application/pdf
98 หน้า ; 21 ซม.

Source

Z:\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2567\มร.0601.102-2562.014-เกษียณสาร สายใยน้ำเงินทอง 62

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สำนักงานอธิการ. กองการเจ้าหน้าที่. งานสวัสดิการ.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets