เกษียณสาร "สายใยน้ำเงินทอง 65

Item

Title

เกษียณสาร "สายใยน้ำเงินทอง 65

Subject

เกษียณสาร

Description

เพลงขวัญจิตมิตรรามฯ -- สารอธิการบดี -- กำหนดการ เกษียณสาร "สายใยแห่งรัก น้ำเงินทอง 65" วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 -- บทประพันธ์ “เรา..รัก..ราม..ลา” โดย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง -- เพลงหนึ่งในร้อย -- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี ประจำปี 2564 -- รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ครบ 65 ปี ประจำปี 2564 -- รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการครบ 65 ปี ประจำปี 2565 -- ประมวลภาพโครงการสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ “ความพร้อมของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565” -- คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2565 -- เพลงลาแล้วรามฯ

Coverage

2565

Identifier

มร.0601.102/2565.015

Type

Text
หนังสือที่ระลึก

Format

application/pdf
84 หน้า ; 21 ซม.

Source

Z:\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2567\มร.0601.102-2565.015-เกษียณสาร สายใยน้ำเงินทอง 65

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สำนักงานอธิการ. กองการเจ้าหน้าที่. งานสวัสดิการ.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets