อาคารคณะศึกษาศาสตร์

Item

ชื่อภาพ

อาคารคณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง

คณะศึกษาศาสตร์
อาคาร

คำบรรยายภาพ

อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ถูกถ่ายราวปี พ.ศ. 2525-2526

สถานที่

คณะศึกษาศาสตร์

ความครอบคลุม

2525-2526

รหัสภาพ

P05.2525.003.001

รูปแบบ

image/jpeg
sRGB
24 bit
96 x 96 dpi
336 KB.
1600 x 1060 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสแกนจากฟิล์ม สี
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P05.2525.003-อาคารคณะศึกษาศาสตร์
ไม่มีต้นฉบับ

รูปแบบต้นฉบับ

24 bit
9.06 MB.
5959 x 3946 pixels
Film Scan: Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED
Program Scan: Nikon Scan 4.0.2 W

วันที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ

2525-2526

อ้างอิง, แหล่งที่มาของภาพ

ได้รับมอบจาก วิทยา ธนาฤกษ์มงคล

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: ธนกร ช่อไม้ทอง
ตรวจทาน: สุฑามาส ดัสดูล

Item sets

Site pages

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image