อาคารคณะมนุษยศาสตร์

Item

ชื่อภาพ

อาคารคณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง

คณะมนุษยศาสตร์
อาคาร
HOB

คำบรรยายภาพ

อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ถูกถ่ายราวปี พ.ศ. 2525-2526

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์
HOB

ความครอบคลุม

2525-2526
สวนหย่อมหน้าคณะนิติศาสตร์

รหัสภาพ

P04.2525.001.001

รูปแบบ

image/jpeg
sRGB
8 bit
96 x 96 dpi
261 KB.
1600 x 1060 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

คณะมนุษยศาสตร์

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสแกนจากฟิล์ม ขาวดำ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P04.2525.001-อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ไม่มีต้นฉบับ

รูปแบบต้นฉบับ

image/jpeg
sRGB
8 bit
4000 x 4000 dpi
4.52 MB.
5959 x 3946 pixels
Film Scan: Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED
Program Scan: Nikon Scan 4.0.2 W

วันที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ

2525-2526

อ้างอิง, แหล่งที่มาของภาพ

ได้รับมอบจาก วิทยา ธนาฤกษ์มงคล

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: ธนกร ช่อไม้ทอง
ตรวจทาน: สุฑามาส ดัสดูล

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
ป้ายคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
ป้ายชื่ออาคารคณะมนุษยศาสตร์ (HOB) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image