อาคารคณะมนุษยศาสตร์

Item

ชื่อภาพ

อาคารคณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง

คณะมนุษยศาสตร์
อาคาร
HOB

คำบรรยายภาพ

อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ถูกถ่ายราวปี พ.ศ. 2525-2526

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์
HOB

ความครอบคลุม

2525-2526
สวนหย่อมหน้าคณะนิติศาสตร์

รหัสภาพ

P04.2525.001.001

รูปแบบ

image/jpeg
sRGB
8 bit
96 x 96 dpi
261 KB.
1600 x 1060 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

คณะมนุษยศาสตร์

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสแกนจากฟิล์ม ขาวดำ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P04.2525.001-อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ไม่มีต้นฉบับ

รูปแบบต้นฉบับ

image/jpeg
sRGB
8 bit
4000 x 4000 dpi
4.52 MB.
5959 x 3946 pixels
Film Scan: Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED
Program Scan: Nikon Scan 4.0.2 W

วันที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ

2525-2526

อ้างอิง, แหล่งที่มาของภาพ

ได้รับมอบจาก วิทยา ธนาฤกษ์มงคล

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: ธนกร ช่อไม้ทอง
ตรวจทาน: สุฑามาส ดัสดูล

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
ป้ายคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
ป้ายชื่ออาคารคณะมนุษยศาสตร์ (HOB) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image