อาคารคณะวิทยาศาสตร์

Item

ชื่อภาพ

อาคารคณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง

คณะวิทยาศาสตร์
อาคาร

คำบรรยายภาพ

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาคาร 6 ชั้น ตั้งอยู่ด้านหลังของอาคารคณะมนุษยศาสตร์ ถูกถ่ายราวปี 2525-2526

สถานที่

อาคารคณะวิทยาศาสตร์

เป็นส่วนหนึ่งของ

คณะวิทยาศาสตร์

ความครอบคลุม

2525-2526
บริเวณลานจอดรถ และถนนหน้าอาคาร

รหัสภาพ

P07.2525.001.001

รูปแบบ

image/jpeg
sRGB
24 bit
96 x 96 dpi
346 KB.
1600 x 1060 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

คณะวิทยาศาสตร์

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสแกนจากฟิล์ม สี
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P07.2525.001-อาคารคณะวิทยาศาสตร์
ไม่มีต้นฉบับ

รูปแบบต้นฉบับ

image/jpeg
sRGB
24 bit
4000 x 4000 dpi
8.14 MB.
5959 x 3946 pixels
Film Scan: Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED
Program Scan: Nikon Scan 4.0.2 W

วันที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ

2525-2526

อ้างอิง, แหล่งที่มาของภาพ

ได้รับมอบจาก วิทยา ธนาฤกษ์มงคล

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: ธนกร ช่อไม้ทอง
ตรวจทาน: สุฑามาส ดัสดูล

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image