อาคารศรีชุม (SCB)

Item

ชื่อภาพ

อาคารศรีชุม (SCB)

หัวเรื่อง

ศรีชุม
SCB
อาคาร

คำบรรยายภาพ

อาคารศรีชุมเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่ด้านหลังของอาคารคณะนิติศาสตร์ ใช้เป็นห้องบรรยายและห้องสอบขนาดเล็ก ด้านหลังมีอาคารติดกัน เป็นอาคารปฏิบัติการจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์

สถานที่

อาคารศรีชุม

ถูกแทนที่โดย

อาคารศรีชุม (SCB) ชื่อเดิม ตำแหน่งที่ตั้งเดิม แต่สร้างใหม่แบบอาคารคอนกรีต

ความครอบคลุม

2525-2526
ถนนด้านหน้าอาคาร และสนามหญ้าหลังคณะนิติศาสตร์

รหัสภาพ

P05.2525.002.001

รูปแบบ

image/jpeg
sRGB
24 bit
96 x 96 dpi
270 KB.
1600 x 1060 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

คณะศึกษาศาสตร์

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสแกนจากฟิล์ม สี
ไม่มีต้นฉบับ
File Server: Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P05.2525.002-อาคารศรีชุม (SCB)

รูปแบบต้นฉบับ

image/jpeg
sRGB
24 bit
4000 x 4000 dpi
8.79 MB.
5959 x 3946 pixels
Film Scan: Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED
Program Scan: Nikon Scan 4.0.2 W

วันที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ

2525-2526

อ้างอิง, แหล่งที่มาของภาพ

ได้รับมอบจาก วิทยา ธนาฤกษ์มงคล

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: ธนกร ช่อไม้ทอง
ตรวจทาน: วิภาวี คุ้มภัยเพื่อน

Item sets

Site pages