พิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Item

Title

พิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Description

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2518 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ภาพนี้ ใช้สำหรับประกอบการทำเพจ)

Item sets

Site pages