พิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Item

Title

พิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Description

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจุดธุปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ในบริเวณพลับพลาพิธี
(ภาพนี้ ใช้สำหรับประกอบการทำเพจ)

Item sets

Site pages