พิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Item

Title

พิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Description

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมแผ่นคำจารึกที่ฐานพระบรมรูป
(ภาพนี้ ใช้สำหรับประกอบการทำเพจ)

Item sets

Site pages