พิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Item

Title

พิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Description

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินจากพลับพลาพิธีไปยังพระบรมรูปฯ
(ภาพนี้ ใช้สำหรับประกอบการทำเพจ)

Item sets

Site pages