พิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Item

Title

พิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Description

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระสุหร่าย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางพวงมาลา แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
(ภาพนี้ ใช้สำหรับประกอบการทำเพจ)

Item sets

Site pages