พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1

Item

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1

Description

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1
(ภาพนี้ ใช้สำหรับประกอบการทำเพจ)

Item sets

Site pages