อาคารที่ทำการคณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ปี 2514

Item

ชื่อภาพ

อาคารที่ทำการคณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ปี 2514

หัวเรื่อง

คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
อาคาร

คำบรรยายภาพ

อาคารที่ทำการคณะศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ปี 2514 เป็นอาคารเก่าจากการแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 สร้างเมื่อ ปี 2509 อาคารมีลักษณะเป็นวงกลม ตั้งอยู่ฝั่งข้างอาคารหอประชุมและโรงภาพยนตร์ เดิมถูกใช้เป็นภัตตาคาร ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ได้ใช้อาคารทางด้านซ้ายเป็นที่ทำการ ส่วนทางด้านขวาเป็นที่ทำการของคณะศึกษาศาสตร์

เป็นส่วนหนึ่งของ

อาคารแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1

ถูกแทนที่โดย

อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ 5 ชั้น

ความครอบคลุม

2514

รหัสภาพ

P05.2514.001.001

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
506 kB
1770 x 1174 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพซีเปีย
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P05.2514.001-อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ ปี 2514

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
6 MB
1770 x 1174 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

2514

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: ธนกร ช่อไม้ทอง
บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets

Site pages

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
อาคารที่ทำการคณะมนุษยศาสตร์ ปี 2514 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image