อาคารคณะวิทยาศาสตร์

Item

ชื่อภาพ

อาคารคณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง

คณะวิทยาศาสตร์
อาคาร

คำบรรยายภาพ

เป็นตึกอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ชั้น ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงการแก้ไขตึกอาคาร

สถานที่

คณะวิทยาศาสตร์

รหัสภาพ

P07.0000.001.01

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
206kib
1600 x 1285 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
File Server: Y:\ฝึกงานนักศึกษา-2565\เอกสารประเภทโสตทัศน\อาคารคณะวิทยาศาสตร์

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
736 kB
3008 x 2416 pixels

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

ผู้บันทึก: นายจิรเมธ เรืองปิยะเสรี (นักศึกษาฝึกงาน)
ตรวจทาน: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอกหรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
อาคารที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image