การออกรางวัลสลากกาชาด ม.ร. ประจำปี 2531

Item

ชื่อภาพ

การออกรางวัลสลากกาชาด ม.ร. ประจำปี 2531

หัวเรื่อง

รางวัล
สลากกาชาด
งานกาชาด
พรชัย สุนทรพันธ์
ลีนา ลิ่มอภิชาต

คำบรรยายภาพ

บรรยากาศการออกสลากกาชาด ม.ร. ประจำปี 2531 จำนวน 1,148 รางวัล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2531 ณ หอประชุม เอ.ดี.1 โดยมีรองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธ์ (ชุดสีน้ำตาล) และนางลีนา ลิ่มอภิชาต ร่วมดำเนินรายการ

สถานที่

หอประชุม เอ.ดี.1 (AD1)

เป็นส่วนหนึ่งของ

งานกาชาด ประจำปี 2531

ความครอบคลุม

2531-08-11

รหัสภาพ

P0601.2531.013.003

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
203 kB
1493 x 983 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

สภากาชาดไทย

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P0601.2531.013-การออกรางวัลสลากกาชาด ม.ร. ปี 2531

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
4.1 MB
1493 x 983 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

2531-08-11

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources