การออกรางวัลสลากกาชาด ม.ร. ประจำปี 2531

Item

ชื่อภาพ

การออกรางวัลสลากกาชาด ม.ร. ประจำปี 2531

หัวเรื่อง

รางวัล
สลากกาชาด
งานกาชาด
พรชัย สุนทรพันธ์
ลีนา ลิ่มอภิชาต

คำบรรยายภาพ

บรรยากาศการออกสลากกาชาด ม.ร. ประจำปี 2531 จำนวน 1,148 รางวัล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2531 ณ หอประชุม เอ.ดี.1 โดยมีรองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธ์ (ชุดสีน้ำตาล) และนางลีนา ลิ่มอภิชาต ร่วมดำเนินรายการ

สถานที่

หอประชุม เอ.ดี.1 (AD1)

เป็นส่วนหนึ่งของ

งานกาชาด ประจำปี 2531

ความครอบคลุม

2531

รหัสภาพ

P0601.2531.013.003

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
203 kB
1493 x 983 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

สภากาชาดไทย

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P0601.2531.013-การออกรางวัลสลากกาชาด ม.ร. ปี 2531

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
4.1 MB
1493 x 983 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

11 สิงหาคม 2531

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
รองศาสตราจารย์จรินทร์ ธานีรัตน์ ออกรางวัลสลากกาชาด ม.ร. ประจำปี 2531 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image
รองศาสตราจารย์จรินทร์ ธานีรัตน์ ออกรางวัลสลากกาชาด ม.ร. ประจำปี 2531 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image