เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier) กล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับ

Item

ชื่อภาพ

เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier) กล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับ

หัวเรื่อง

งานเลี้ยงสังสรรค์
เคิร์ท เอ. บายเออร์
Kurt A. Beier
พินิจ รื่นเริง
รุจิร์ ภู่สาระ
คณะผู้บริหาร

คำบรรยายภาพ

เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier) ยืนกล่าวที่โต๊ะอาหารในงานเลี้ยงต้อนรับ ต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2531
(เรียงจากขวาสุดของภาพ) ลำดับที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิร์ ภู่สาระ และ ลำดับที่ 2 คือ รองศาสตราจารย์พินิจ รื่นเริง

ความครอบคลุม

2531

รหัสภาพ

P0601.2531.015.004

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
244 kB
1480 x 1030 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P0601.2531.015-งานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ.บายเออร์ กงศุลไทยประจำแคนนาดา

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
4.8 MB
1480 x 1030 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

24 มีนาคม 2531

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image
ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน์ กล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image
ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน์ กล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศานต์ พันธุลาภ กล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image