ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศานต์ พันธุลาภ กล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier)

Item

ชื่อภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศานต์ พันธุลาภ กล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier)

หัวเรื่อง

งานเลี้ยงสังสรรค์
พงษ์ศานต์ พันธุลาภ
เคิร์ท เอ. บายเออร์
Kurt A. Beier
คณะผู้บริหาร

คำบรรยายภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศานต์ พันธุลาภ ยืนกล่าวที่โต๊ะอาหารในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier) กงศุลไทยประจำแคนาดาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัทธาบาสก้า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2531

ความครอบคลุม

2531

รหัสภาพ

P0601.2531.015.005

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
229 kB
1475 x 1028 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P0601.2531.015-งานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ.บายเออร์ กงศุลไทยประจำแคนนาดา

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
4.8 MB
1475 x 1028 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

24 มีนาคม 2531

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources