คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier)

Item

ชื่อภาพ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier)

หัวเรื่อง

งานเลี้ยงสังสรรค์
เคิร์ท เอ. บายเออร์
Kurt A. Beier
ปัญญา ศิริโรจน์
รุจิร์ ภู่สาระ
พินิจ รื่นเริง

คำบรรยายภาพ

บุคคลในภาพ (เรียงจากขวา) ลำดับที่ 1 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา ศิริโรจน์ ลำดับที่ 3 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิร์ ภู่สาระ และ ลำดับที่ 4 คือ รองศาสตราจารย์พินิจ รื่นเริง ในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier) (สวมสูทน้ำเงิน) กงศุลไทยประจำแคนาดาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัทธาบาสก้า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2531

ความครอบคลุม

2531

รหัสภาพ

P0601.2531.015.006

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
225 kB
1467 x 1028 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P0601.2531.015-งานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ.บายเออร์ กงศุลไทยประจำแคนนาดา

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
4.7 MB
1467 x 1028 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

24 มีนาคม 2531

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier) กล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image