คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier)

Item

ชื่อภาพ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier)

หัวเรื่อง

งานเลี้ยงสังสรรค์
เคิร์ท เอ. บายเออร์
Kurt A. Beier

คำบรรยายภาพ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier) กงศุลไทยประจำแคนาดาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัทธาบาสก้า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2531

ความครอบคลุม

2531

รหัสภาพ

P0601.2531.015.007

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
227 kB
1498 x 1028 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P0601.2531.015-งานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ.บายเออร์ กงศุลไทยประจำแคนนาดา

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
4.8 MB
1498 x 1028 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

24 มีนาคม 2531

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงในงานเลี้ยงต้อนรับ เคิร์ท เอ. บายเออร์ (Kurt A. Beier) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image