ปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2531

Item

ชื่อภาพ

ปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2531

หัวเรื่อง

ปลัดอำเภอ
ผู้ช่วยนายทะเบียน
คณะรัฐศาสตร์

คำบรรยายภาพ

บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ที่สอบได้ปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2531 รับโอวาทจากอธิการบดี คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์ และคณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์ ก่อนไปปฎิบัติหน้าที่ และถ่ายภาพร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2531 ณ สำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์

สถานที่

คณะรัฐศาสตร์

ความครอบคลุม

2531

รหัสภาพ

P0601.2531.001.001

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
153 kB
1230 x 729 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

คณะรัฐศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
สภาอาจารย์

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P06.2531.001-บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ที่สอบได้ปลัดอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
2.9 MB
1230 x 729 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

20 สิงหาคม 2531

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets