การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะสอบผ่าน

Item

ชื่อภาพ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะสอบผ่าน

หัวเรื่อง

การบรรยาย
นิภา แก้วศรีงาม
กานดา พูลศิริ
สุมิตรา แก้วอินทร
สุขุม นวลสกุล

คำบรรยายภาพ

วิทยากรในการบรรยาย โดย (เรียงจากซ้าย) 1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิภา แก้วศรีงาม 2) อาจารย์กานดา พูลศิริ 3) คุณสุมิตรา แก้วอินทร และ 4) รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม นวลสกุล จัดโดย งานกิจการและบริการการศึกษา กองงานวิทยาเขต ม.รามคำแหง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2529 ณ อาคารคนที (KTB)
ภาพปรากฎในข่าวราม ปีที่ 16 ฉบับที่ 23 หน้า 4

สถานที่

อาคารคนที (KTB)

ความครอบคลุม

2529
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

รหัสภาพ

P01.2529.003.002

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
162 kB
1625 x 1025 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

งานกิจการและบริการการศึกษา กองงานวิทยาเขต

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P01.2529.003-การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะสอบผ่าน

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
2.29 MB
1625 x 1025 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

30 กันยายน 2529

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะสอบผ่าน ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image
นักศึกษาฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะสอบผ่าน ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image