นักศึกษาฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะสอบผ่าน

Item

ชื่อภาพ

นักศึกษาฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะสอบผ่าน

หัวเรื่อง

นักศึกษา
การบรรยาย

คำบรรยายภาพ

นักศึกษาขณะฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทำอย่างไรจึงจะสอบผ่าน" จัดโดย งานกิจการและบริการการศึกษา กองวิทยาเขต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2529 ณ อาคารคนที (KTB)

สถานที่

อาคารคนที (KTB)

ความครอบคลุม

2529
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

รหัสภาพ

P01.2529.003.003

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
186 kB
1629 x 1029 pixels

หน่วยงานที่มีส่วนร่วม

งานกิจการและบริการการศึกษา กองงานวิทยาเขต

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P01.2529.003-การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะสอบผ่าน

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
2.3 MB
1629 x 1029 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

วันที่ถ่ายภาพ

30 กันยายน 2529

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะสอบผ่าน ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะสอบผ่าน ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image