บรรยากาศภายในห้องบรรยายสมัยกระดานดำ

Item

ชื่อภาพ

บรรยากาศภายในห้องบรรยายสมัยกระดานดำ

หัวเรื่อง

ห้องเรียน
การบรรยาย

คำบรรยายภาพ

เป็นภาพการบรรยายในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสมัยก่อนที่ใช้กระดานดำในการสอนของอาจารย์

รหัสภาพ

P01.0000.012.001

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
171 kB
1600 x 915 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P01.0000.012-ภาพบรรยากาศในห้องบรรยาย

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
25.6 MB
2248 x 1285 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

ผู้บันทึก: กฤติกา นามาเรีย (นักศึกษาฝึกงาน)
ตรวจทาน: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
บรรยากาศภายในห้องบรรยายสมัยกระดานดำ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image