น้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2523

Item

ชื่อภาพ

น้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2523

หัวเรื่อง

น้ำท่วม

คำบรรยายภาพ

ภาพถ่ายน้ำท่วมในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2523 ถ่าย ณ บริเวณลานสวป. โดยมีตึกซ้ายเป็นอาคารศิลาบาตร ถัดไปเป็นตึกคณะมนุษยศาสตร์ และถัดไปเป็นตึกนิติศาสตร์ โดยมีตึกขวาสุด คือ ตึกหอสมุดส่วนกลาง เป็นภาพน้ำท่วมบริเวณสระน้ำยาวไปถึงลานพ่อขุน

ความครอบคลุม

2523

รหัสภาพ

P0601.2523.001.003

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
220 kB
1600 x 1087 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P0601.2523.001-ภาพน้ำท่วม ม.ร. เมื่อปี 2523

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
32 bit
300 x 300 dpi
25.6 MB
2947 x 2003 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

ผู้บันทึก: กฤติกา นามาเรีย (นักศึกษาฝึกงาน)
ตรวจทาน: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
น้ำท่วมบริเวณถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2523 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
น้ำท่วมบริเวณศาลากลางน้ำ ปี 2523 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
น้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2523 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image