น้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2523

Item

ชื่อภาพ

น้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2523

หัวเรื่อง

น้ำท่วม

คำบรรยายภาพ

ภาพถ่ายน้ำท่วมในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2523 ถ่าย ณ บริเวณลานสวป. โดยมีตึกซ้ายเป็นอาคารศิลาบาตร ถัดไปเป็นตึกคณะมนุษยศาสตร์ และถัดไปเป็นตึกนิติศาสตร์ โดยมีตึกขวาสุด คือ ตึกหอสมุดส่วนกลาง เป็นภาพน้ำท่วมบริเวณสระน้ำยาวไปถึงลานพ่อขุน

ความครอบคลุม

2523

รหัสภาพ

P0601.2523.001.003

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
220 kB
1600 x 1087 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P0601.2523.001-ภาพน้ำท่วม ม.ร. เมื่อปี 2523

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
32 bit
300 x 300 dpi
25.6 MB
2947 x 2003 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

ผู้บันทึก: กฤติกา นามาเรีย (นักศึกษาฝึกงาน)
ตรวจทาน: เวธกา บุณยะฤทธิ์

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
น้ำท่วมบริเวณถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2523 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image
น้ำท่วมบริเวณศาลากลางน้ำ ปี 2523 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image
น้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2523 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Still Image