น้ำท่วมบริเวณศาลากลางน้ำและลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2523

Item

ชื่อภาพ

น้ำท่วมบริเวณศาลากลางน้ำและลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2523

หัวเรื่อง

น้ำท่วม

คำบรรยายภาพ

น้ำท่วมบริเวณศาลากลางน้ำและลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2523 ถ่าย ณ บริเวณลานพ่อขุน ตึกที่อยู่ด้านซ้ายมือของภาพ เป็นตึก คณะบริหาร

ความครอบคลุม

2523

รหัสภาพ

P0601.2523.001.004

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
228 kB
1275 x 1600 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P0601.2523.001-ภาพน้ำท่วม ม.ร. เมื่อปี 2523

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
32 bit
300 x 300 dpi
25.6 MB
2243 x 2815 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

ผู้บันทึก: สถิระ แข่งขัน (นักศึกษาฝึกงาน)
ตรวจทาน: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
น้ำท่วมบริเวณศาลากลางน้ำ ปี 2523 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
น้ำท่วมบริเวณศาลากลางน้ำและลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2523 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
น้ำท่วมบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2523 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
น้ำท่วมบริเวณศาลากลางน้ำ ปี 2523 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image