วิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ

Item

ชื่อภาพ

วิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ

หัวเรื่อง

สัมมนา
กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์
โกศล โรจนพันธ์
พัฒน์ น้อยแสงศรี
สำนักหอสมุดกลาง

คำบรรยายภาพ

วิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ (เรียงจากซ้าย) 2) คุณกุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ 3) ผู้ช่วยศาสตรจารย์โกศล โรจนพันธ์ และ 4) รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ น้อยแสงศรี ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 2528 ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2528 ณ โรงแรมรามาริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่

โรงแรมรามาริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

ความครอบคลุม

2528-05-31 ถึง 2528-06-02

รหัสภาพ

P18.2528.002.001

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
178 kB
1380 x 1010 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพสี
มีต้นฉบับ
Z:\[คลังภาพ]\P18.2528.002-สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ\resize\

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
3.4 MB
1380 x 1010 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
วิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสำนักหอสมุดกลางต่อการบริการทางวิชาการ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image