นักศึกษาขณะใช้บริการเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม

Item

ชื่อภาพ

นักศึกษาขณะใช้บริการเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม

หัวเรื่อง

นักศึกษา
ไมโครฟิล์ม
การบริการ

คำบรรยายภาพ

นักศึกษาขณะใช้บริการเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ไม่ปรากฎปีที่ถ่ายภาพ)

สถานที่

ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัสภาพ

P18.0000.006.001

ประเภท

Image

รูปแบบ

image/jpeg
RGB
24 bit
96 x 96 dpi
127 kB
1341 x 926 pixels

ลักษณะต้นฉบับ, แหล่งที่จัดเก็บ

ภาพขาวดำ
มีต้นฉบับ
Z:\thanakorn\[คลังภาพ]\P18.0000.006-นักศึกษาใช้บริการเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

รูปแบบต้นฉบับ

image/tiff
RGB
24 bit
300 x 300 dpi
3.6 MB
1341 x 926 pixels
model Scan: Epson L3110
Program Name: XnView MP Windows

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

สิทธิ

เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิ์ในการเข้าถึง

สงวนสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ครอบครองสิทธิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บันทึก, ผู้ตรวจ

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
นักศึกษาขณะใช้บริการเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image
นักศึกษาขณะใช้บริการเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง Image