ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 327 วันที่ 7 มีนาคม 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 327 วันที่ 7 มีนาคม 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2534 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2534

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.360

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.360-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 327-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์
ตรวจทาน: สุฑามาส ดัสดูล

Item sets