ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 376 วันที่ 27 พฤษภาคม 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 376 วันที่ 27 พฤษภาคม 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ร. : มิติใหม่แห่งการส่งเสริมวิจัย ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2534 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.366

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.366-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 376-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์

Item sets