ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 378 วันที่ 29 พฤษภาคม 2534

Item

Title

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับที่ 378 วันที่ 29 พฤษภาคม 2534

Subject

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2534 ที่ ม.ร. วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2534 มีผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ จำนวน 57,560 คน

Coverage

2534

Identifier

มร.0601.033/2534.368

Type

Text
เอกสารประชาสัมพันธ์

Format

application/pdf
1 หน้า ; 34 ซม.

Source

Z:\thanakorn\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2566\มร.0601.033-2534.368-ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 378-2534

Creator

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ประชาสัมพันธ์.

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์
ตรวจทาน: สุฑามาส ดัสดูล

Item sets